În data de 12 aprilie 2022 elevii clasei a V-a B de la Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Baia Mare au participat la lecție interdisciplinară despre PĂDURE din cadrul Proiectului Educațional "Pădurea aurul verde al planetei".

Pădurea este un adevarat templu în care intri cu sfială dar te cucerește repede îndemnându-te parcă să-i descoperi misterele. Sursă de inspiraţie pentru poeţi, inepuizabil izvor de oxigen (plămânul verde al planetei), casă pentru mii de viețuitoare, această oază de recreere merită o atenţie deosebită din partea noastră. Pădurea a fost şi este strâns legată de fiinţa poporului român, este glasul pământului, garanţia vieţii.

Proiectul educațional "Pădurea aurul verde al planetei" își propune conştientizarea importanţei pădurii, formarea unui comportament ecologic precum şi dezvoltarea capacităţilor de a aprecia frumosul din natură.

Competențe specifice urmărite în cadrul lecției au fost: cultivarea unei atitudini pozitive, de respect față de mediul în care trăim, însuşirea rolului şi importanţei pădurilor în viaţa omului, dobândirea deprinderilor ecologice pentru păstrarea şi refacerea echilibrului om – mediu, conștientizarea elevilor despre importanța fiecăruia dintre noi pentru protejarea naturii, stimularea activității în grup și creativităţii.

Imagini de la această activitate.