SIMPOZION ŞI CONCURS "SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !" înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene 2019, fără finanţare M.E.N. poziţia 1578, aprobat prin OMEN 3016/09.01.2019
 
Educaţia ecologică foloseşte abordări interdisciplinare centrate pe mediu şi problemele acestuia. Elevii trebuie să realizeze că problemele mediului înconjurător sunt ale lumii întregi, ale fiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a noastră, poate afecta în mod distructiv natura. De aceea, ei trebuie să ajungă să cunoască, să iubească şi să ocrotească natura. Educaţia ecologică are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul înconjurător, care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi animalelor.
 
SECTIUNEA I
SIMPOZION "SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !"
- secțiunea CADRE DIDACTICE
La această secţiune, se vor prezenta referate, proiecte,  descrierea unor activităţi de către cadrele didactice participante  în tematică concursului, desfăşurată în unitatea şcolară din care provin  sau care merită a fi mediatizată spre cunoaşterea  publicului larg, ca exemplu de bună practică şi, nu numai.
Referatul va fi o lucrare de maxim 4 pagini scrisă în format Word (Times New Roman 12, la 1 rând, marginile de 20 mm, format A4, titlul cu 14 Boldat, la 2 rânduri de tilu: autorii (maxim 2) şi coordonatorul. Bibliografia  va fi  menţionată astfel: Titlul lucrării/autorul/ editura/ anul. 
Redactarea se va face cu diacritice.
Autorii articolelor, precum și fiecare dintre coautori își asumă întreaga responsabilitate asupra copyright-ului și conținutului textului, conform legislației în vigoare.
Lucrările cadrelor didactice vor fi publicate pe suport CD cu ISSN.
- secțiunea ELEVI
La această secţiune, se vor prezenta lucrări în format PowerPoint, care trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate și să fie de maxim 15 slide-uri.
Lucrările, însoțite de acordul de parteneriat vor fi încărcate pe site-ul http://simpozion.e-biologie.ro unde se va completa și formularul de înscriere on-line de către cadrul didactic coordonator până la data de 31 mai 2019.
Toți participanții în mod direct la simpozion vor primi Diplomă de participare tipărită pe hârtie. Cei cu participare indirectă vor primi Diplomă de participare în format electronic pe adresa de e-mail indicată în fișa de înscriere.
 
SECTIUNEA II
CONCURS "SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !"
- secțiunea ELEVI
Concursul de creaţii artistice (desen, postere) se adresează tuturor elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare din învăţământul primar, gimnazial, liceal și profesional.
Lucrările vor respecta următoarele cerințe:
- tehnica: la alegere, format A4, A3, A1(hârtie de tip flipchart);
- se va urmări tematica propusă;
- se vor lua în considerare lucrări efectuate numai de elevi;
- fiecare lucrare va avea în colţul din dreapta jos (nu pe verso), o etichetă care va conţine: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului/preşcolarului, clasa/grupa, unitatea şcolară, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;
(Atenţie! Nu se va scrie direct pe lucrare, ci pe o etichetă care va fi lipită!!!)
- fiecare cadru didactic poate coordona maxim 3 (trei) lucrări ale elevilor.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Comisia de evaluare a lucrărilor  este hotărâtă de către coordonatorii proiectului.
Criteriile de evaluare vor fi stabilite de către coordonatorii de proiect. Se vor avea în vedere originalitatea, creativitatea, acurateţea, impresia artistică.
Pentru fiecare formă de învățământ (primar, gimnazial, liceal și profesional) se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni, precum şi diplome de participare trimise în format electronic, tuturor elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare.
Nu se admit contestaţii.
Lucrările, însoţite de acordul de parteneriat vor fi încărcate pe site-ul http://simpozion.e-biologie.ro unde se va completa și formularul de înscriere on-line de către cadrul didactic coordonator până la data de 31 mai 2019 sau trimise prin poștă la Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Baia Mare până la data de 28 mai 2019 data poştei.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
Formularul de înscriere on-line trebuie completat de către profesorul coordonator indiferent dacă se optează pentru trimiterea lucrărilor on-line sau prin poștă.