Noutati

Simpozion și concurs "Salvează mediul și fii ECO !" – 2024

Simpozionul și concursul – "Salvează mediul și fii ECO" este aprobat prin OME nr. 3468/29.01.2024 și este cuprins în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2023-2024, poziția 1233.

ORGANIZATORI

Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Baia Mare

 • prof. Caltea Amalia Mariana director
 • prof. Nagy Laura responsabil proiect
 • prof. Bandi Monika responsabil proiect

Colegiul Tehnic "Transilvania" Baia Mare

 • prof. Todoruț Victor director
 • prof. Baban Iuliana responsabil proiect

 PARTENERI ÎN PROIECT

 • Inspectoratul Școlar Județean Maramureș,
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord din Baia Mare,
 • Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" Baia Mare,
 • Asociația WWF România, Filiala Maramureș,
 • Direcția Silvică Maramureș,
 • S.C. Remat Maramureş S.A.,
 • S.C. Vital S.A. Baia Mare - Uzina de apă,
 • Serviciul Public Ambient Urban (S.P.A.U.) Baia Mare,
 • Asociația Heidenroslein Baia Mare.

ARGUMENT

Natura ne dăruieşte cu bucurie şi simplitate din plin, necondiţionat, toate bunurile sale. Dar, de cele mai multe ori, omul n-a ştiut  sau a uitat să protejeze aceste daruri pentru el şi pentru generaţiile următoare. În condiţiile  epocii contemporane, caracterizate prin creştere demografică, industrializare şi prin acţiunea deseori necontrolată a omului asupra mediului, se pune tot mai acut problema protecţiei mediului înconjurător.

 Mediul înconjurător de astăzi este un rezultat al creaţiei omului, dar el poate influenţa foarte mult  evoluţia societăţii umane. Degradarea continuă a mediului se datorează intervenţiei omului în natură, iar pericolul este foarte mare. Protecţia naturii devine una dintre cele mai importante preocupări ale societăţii contemporane. Natura trebuie respectată şi nu dominată.

 Omul s-a aflat în mijlocul naturii de la începutul existenţei sale, folosindu-i toate darurile. Nu rareori, însă, ea îi opune şi manifestări oarbe, brutale, în faţa cărora rămâne înmărmurit şi neputincios. Menţinerea echilibrului ecologic este esenţială pentru desfăşurarea normală a vieţii.

 Natura are nevoie de prieteni. Nu mila de vieţuitoare, ci respectul este necesar unei adevărate prietenii cu natura. Oricine poate deveni un prieten al naturii, cu condiţia să respecte natura. Elevul iubeşte natura. El va înţelege foarte repede ce este mediul înconjurător, cum îl putem ocroti, de ce trebuie să-l ocrotim, ce este poluarea, efectele ei asupra sănătăţii şi care sunt măsurile de prevenire.   

Educaţia ecologică este la fel de importantă pentru elevi ca şi educaţia intelectuală, morală, estetică. În cadrul educaţiei ecologice, elevii  învaţă de ce şi cum trebuie protejată natura. Îngrijirea mediului implică din partea omului desfăşurarea unor acţiuni practice care să contribuie la evoluţia plantelor şi animalelor, apărarea lor de acţiunile dăunătoare, care pun în pericol viaţa plantelor şi animalelor şi chiar viaţa omului. Protejarea mediului înconjurător se insuflă de la cele mai fragede vârste. Mediul în care elevii îşi desfăşoară activitatea îi influenţează permanent şi le oferă posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou pentru ei, le stimulează curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere.

Educaţia ecologică foloseşte abordări interdisciplinare centrate pe mediu şi problemele acestuia. Elevii trebuie să realizeze că problemele mediului înconjurător sunt ale lumii întregi, ale fiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a noastră, poate afecta în mod distructiv natura. De aceea, ei trebuie să ajungă să cunoască, să iubească şi să ocrotească natura. Educaţia ecologică are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul înconjurător, care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi animalelor.             

Prin participarea la diverse activităţi, elevii înţeleg rolul pe care ei îl au în mediu, ce acţiuni sunt capabili să efectueze şi care sunt urmările unor atitudini necorespunzătoare faţă de  mediul înconjurător.        

Poluarea nu are graniţe şi este dăunătoare atât pentru oameni, cât şi pentru natură.

OBIECTIVE

► cultivarea unei atitudini pozitive, de respect faţă de mediul în care trăim;

► responsabilizarea elevilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor care contribuie la protejarea naturii şi a resurselor sale;

► stimularea creativităţii, dezvoltarea simțului artistic și practic al elevilor;

► să înțeleagă necesitatea economisirii apei și determinarea unui comportament responsabil, ecologic privind consumul de apă;

► dobândirea unui compotament responsabil referitor la protejarea mediului înconjurător;

► cunoașterea unor măsuri concrete de protecție și conservare a elementelor naturale prin formarea unei atitudini pozitive de respect fața de mediul în care trăim.

GRUP ȚINTĂ

 • elevi din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv elevi cu cerințe educative speciale
 • cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional

 

SECȚIUNI PROPUSE

 • SECTIUNEA I

SIMPOZION "SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !"

 • secțiunea CADRE DIDACTICE

La această secţiune, se vor prezenta referate, proiecte,  descrierea unor activităţi de către cadrele didactice participante  în tematica concursului, desfăşurate în unitatea şcolară din care provin  sau care merită a fi mediatizate spre cunoaşterea  publicului larg, ca exemplu de bună practică şi, nu numai.

Referatul va fi o lucrare de maxim 4 pagini scrisă în format Word (Times New Roman 12, la 1 rând, marginile de 20 mm, format A4, titlul cu 14 Boldat, la 2 rânduri de tilu: autorii (maxim 2) şi coordonatorul. Bibliografia  va fi  menţionată astfel: Titlul lucrării/autorul/ editura/ anul. 

Redactarea se va face cu diacritice.

Autorii articolelor, precum și fiecare dintre coautori își asumă întreaga responsabilitate asupra copyright-ului și conținutului textului, conform legislației în vigoare.

Lucrările cadrelor didactice vor fi publicate pe suport CD cu ISSN.

 • secțiunea ELEVI

La această secţiune, se vor prezenta lucrări în format PowerPoint, care trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate și să fie de maxim 15 slide-uri.

Lucrările, însoțite de acordul de parteneriat vor fi încărcate pe site-ul http://simpozion.e-biologie.ro unde se va completa și formularul de înscriere on-line de către cadrul didactic coordonator până la data de 19 mai 2024.

Toți participanții în mod direct la simpozion vor primi Diplomă de participare tipărită pe hârtie. Cei cu participare indirectă vor primi Diplomă de participare în format electronic pe adresa de e-mail indicată în fișa de înscriere.

 • SECTIUNEA II

CONCURS "SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !"

 • secțiunea ELEVI

Concursul de creaţii artistice (desen, postere) se adresează tuturor elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare din învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional, inclusiv elevilor cu cerințe educative speciale.

Lucrările vor respecta următoarele cerințe:

 • tehnica: la alegere, format A4, A3;
 • se va urmări tematica propusă;
 • se vor lua în considerare lucrări efectuate numai de elevi;
 • fiecare lucrare va avea în colţul din dreapta jos (nu pe verso), o etichetă care va conţine: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului/preşcolarului, clasa/grupa, unitatea şcolară, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;

 (Atenţie! Nu se va scrie direct pe lucrare, ci pe o etichetă care va fi lipită!!!)

 • fiecare cadru didactic poate coordona maxim 3 (trei) lucrări ale elevilor !

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

Comisia de evaluare a lucrărilor  este hotărâtă de către coordonatorii proiectului.

Criteriile de evaluare vor fi stabilite de către coordonatorii de proiect. Se vor avea în vedere originalitatea, creativitatea, acurateţea, impresia artistică.

Pentru fiecare formă de învățământ (primar, gimnazial, liceal, profesional, inclusiv elevilor cu cerințe educative speciale) se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni, precum şi diplome de participare trimise în format electronic, tuturor elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare.

Nu se admit contestaţii.

Lucrările, însoţite de acordul de parteneriat vor fi încărcate pe site-ul http://simpozion.e-biologie.ro unde se va completa și formularul de înscriere on-line de către cadrul didactic coordonator până la data de 19 mai 2024 sau trimise prin poștă la Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Baia Mare până la data de 15 mai 2024 DATA POSTEI.

Festivitatea de premiere şi prezentarea celor mai reuşite lucrări la Simpozionul şi Concursul "Salvează mediul şi fii ECO !" va avea loc miercuri, 29 mai 2024 la Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" Baia Mare.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.

Formularul de înscriere on-line trebuie completat de către profesorul coordonator indiferent dacă se optează pentru trimiterea lucrărilor on-line sau prin poștă.

Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza"
Pentru Simpozionul și concursul " SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !"
Strada Cuza Vodă nr.7
Localitatea: Baia Mare, județul: Maramureș
cod poștal 430033

Regulamentul de participare se poate descarca de la acest link: regulament, acordul de parteneriat de la acest link: acord parteneriat iar anexa_1 de la acest link anexa_1.