Noutati

Proiectul este realizat de către COLEGIUL ECONOMIC "NICOLAE TITULESCU" din Baia Mare în parteneriat cu:
 
- INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN  MARAMUREŞ - UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ NAPOCA – CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

- DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR MARAMUREŞ

Această manifestare se află la a IX-a ediţie, detalii de la ediţiile anterioare pot fi văzute accesând link-ul http://e-alimedia.blogspot.ro/.  
 
S.O.S. – ul nostru se doreşte a fi un semnal de alarmă pentru producătorii, consumatorii de alimente dar şi autorităţile responsabile de reglementarea sectorului alimentar, în ceea ce  priveşte pericolul reprezentat de alimentele nesănătoase, dar şi o rampă de lansare pentru idei inovatoare care să aducă în alimentaţia publică:
S - siguranţă
O - oportunităţi
S - soluţii
Într-o societate informată, aşa cum se doreşte să fie societatea europeană în viitor, problema siguranţei alimentare nu poate fi neglijată ci, dimpotrivă, ea trebuie să fie pentru noi toţi o provocare permanentă.
Nevoile elementare ale copiilor de pretutindeni sunt: alimentaţia, protecţia, sănătatea şi educaţia. Pentru a creşte şi a se dezvolta armonios ei au nevoie de hrană sănătoasă, de grija şi dragostea celor mari, de o permanentă stare de bine fizică şi psihică şi, bineînţeles, de educaţie.
Cercetările în domeniu au demonstrat că în timp ce o alimentaţie sănătoasă creşte vitalitatea organismului, eliminând riscul îmbolnăvirilor şi asigurând o dezvoltare armonioasă, alimentaţia nesănătoasă periclitează viaţa individului. Acest risc ţine în mare măsură atât de atitudinea nesănătoasă a familiei faţă de alimentaţia copilului, cât şi de slaba implicare a instituţiilor şcolare în educaţia pentru o alimentaţie sănătoasă.  

Obiective:
- Abordarea realistă a unor probleme de sănătate, pe care le ridică alimentele nesănătoase.
- Schimbarea mentalităţilor privind alimentaţia prin intensificarea activităţilor de educaţie în fiecare instituţie de învăţământ parteneră.
- Realizarea unor schimburi de experienţă pe această temă între parteneri prin lucrările/materialele prezentate şi prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.
- Formarea şi exersarea abilităţilor şi aptitudinilor de informare ale elevilor.
- Găsirea şi propunerea unor soluţii din partea celor implicaţi, atât în ceea ce priveşte latura educaţională, cât şi în ceea ce priveşte implementarea în activitatea de producţie alimentară a unor tehnologii ce au în vedere sănătatea consumatorilor.
- Promovarea de demersuri didactice în domeniul educaţiei, prin consolidarea relaţiei dintre creaţie, educaţie şi abilităţile practice ale elevilor precum şi asigurarea interdisciplinarităţii educaţiei.
- Publicarea celor mai bune lucrări în Revista Alimedia, ISSN 2247 – 8078.
 
Grup tinta
- elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal
- elevi din învăţământul profesional și tehnic cu CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
- studenți
- cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi universitar

Activitati propuse in proiect

1. Concurs national pentru elevi
 
Elevii şi profesorii coordonatori, participanți la ediția a IX-a a acestui concurs, vor încărca LUCRARILE realizate, pe platforma electronică http://sosproductiadealimente.e-biologie.ro împreună cu ACORDUL DE PARTENERIAT scanat, după ce a fost completat și semnat de directorul școlii, profesorul coordonator și elevii participanți. În tabelul din Acordul de Parteneriat se trec în ordine profesorul coordonator apoi elevii. Dacă într-o școală sunt mai mulți profesori care au coordonat elevi, fiecare dintre ei va completa un astfel de document. Un profesor poate coordona și înscrie în concurs maxim 9 elevi. Pentru fiecare elev înscris, profesorul coordonator va completa și trimite un formular on–line.
Jurizarea va fi efectuată de o comisie din care vor face parte reprezentanţi ai instituţiilor partenere. Având în vedere condiţiile de desfăşurare a concursului, NU se admit contestaţii la evaluare.
Cele mai bune lucrări vor fi premiate la festivitatea organizată în data de 15 aprilie 2019 la COLEGIUL ECONOMIC "NICOLAE TITULESCU" din Baia Mare. Elevii şi profesorii cu participare indirectă vor primi diplomele în format electronic pe adresa de e-mail indicată în formularul de înscriere.
Criterii de jurizare:
Aspectul lucrării  Claritatea şi impactul mesajului transmis prin lucrare și sloganul inserat
Pentru lucrările de la secţiunile 1 şi 2 se urmăreşte utilizarea cât mai complexă a noţiunilor studiate la disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor.
Nu se percepe taxă de participare şi nu se acordă premii în bani. Cele mai bune lucrări vor fi publicate în Revista Alimedia, ISSN 2247 – 8078, disponibilă pe site-ul Colegiului Economic "Nicolae Titulescu" din Baia Mare, www.colegiultitulescu.ro/?p=6200.

Secţiunea I - Info-Culinar
- Concurs naţional de desene și afișe realizate cu ajutorul calculatorului (aplicaţia Paint sau alta) având ca temă promovarea unei alimentaţii sănătoase. Scopul lucrărilor va fi sensibilizarea consumatorilor cu privire la tema propusă. Fiecare lucrare de la această secţiune va avea un slogan ce va constitui o reclamă la un aliment sănătos sau o antireclamă la un produs alimentar cu efecte negative asupra sănătăţii. Desenul / afișul va fi salvat cu extensia .jpeg sau .bmp şi va fi încărcat pe site-ul http://sosproductiadealimente.e-biologie.ro.

Secţiunea II - Mancand sanatos ne protejam viata
- Concurs de proiecte în aplicaţia PowerPoint având ca temă promovarea unei alimentaţii sănătoase.  Lucrările prezentate la această secţiune vor urmări identificarea alimentelor sănătoase şi propunerea unui stil de viață și alimentar, sănătos. Lucrările vor fi încărcate pe site-ul http://sosproductiadealimente.ebiologie.ro.   . 

Secţiunea III - Alimentele - prieteni sau dusmani
- Concurs naţional de desene având ca temă promovarea unei alimentaţii sănătoase. Se vor realiza în perioada derulării proiectului, desene, afişe sau postere pe această temă. Fiecare lucrare de la această secţiune va avea un slogan ce va constitui o reclamă la un aliment sănătos sau o antireclamă la un produs alimentar cu efecte negative asupra sănătăţii. Lucrările vor fi scanate sau fotografiate şi încărcat pe site-ul http://sosproductiadealimente.e-biologie.ro. Această secțiune se adresează și elevilor din învăţământul profesional și tehnic cu CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE.

Simpozionul National SOS - Siguranta, Oportunitati, Solutii in domeniul alimentar

Această activitate este adresată studenţilor şi profesorilor din învăţămîntul preuniversitar. Elevii pot participa în echipă cu un profesor. LUCRĂRILE vor fi încărcate pe site-ul http://sosproductiadealimente.e-biologie.ro împreună cu ACORDUL DE PARTENERIAT scanat, după ce a fost completat și semnat de directorul școlii, profesorul autor/coordonator și elevii participanți. Elevii şi profesorii cu participare indirectă vor primi diplomele în format electronic pe adresa de e-mail indicată în formularul de înscriere on-line. Lucrările având ca autori sau coordonatori cadre didactice care respectă cerinţele impuse, vor fi publicate în Revista Alimedia.

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului vor fi:
- Eseuri ce promovează în rândul tinerilor educaţia pentru sănătate prin adoptarea unui regim alimentar şi a unui stil de viaţă sănătos. Acestea vor urmări promovarea produselor alimentare ecologice şi a celor tradiţionale, cu exemple concrete din zona geografică a participanţilor la simpozion, identificarea factorilor ce pot afecta inocuitatea produselor alimentare şi propunerea unor produse alimentare, reţete şi meniuri adecvate pentru persoanele cu nevoi alimentare speciale, cum sunt persoanele supraponderale, cele ce suferă de obezitate, cu afecţiuni cardiace, hepatice, diabet, etc.
- Proiecte educative propuse de diriginţi, învăţători sau profesori ce promovează educaţia pentru sănătate şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos bazat pe o alimentaţie sǎnǎtoasǎ.
- Reviste școlare ce promovează diete și obiceiuri alimentare sănătoase. Acestea vor fi prezentate sub forma unui articol, de către coordonator.

Programul manifestarii

Festivitatea de premiere şi prezentarea celor mai reuşite lucrări la Concursul şi Simpozionul Naţional "SOS PRODUCŢIA DE ALIMENTE" va avea loc  Luni, 15 aprilie 2019 la COLEGIUL ECONOMIC "NICOLAE TITULESCU" din Baia Mare, după următorul program:
- ora 10,00 – 10,30 - deschiderea manifestării
- ora 10,30 – 11,00 - alocuţiuni ale unor specialişti în domeniu
- ora 11,00 – 12,30 - prezentare lucrări
- ora 12,30 – 13,00 - premierea Programul are caracter orientativ, organizatorii rezervându-şi dreptul de modificare a locației și intervalelor orare, în funcţie de numărul de participanţi și situaţii neprevăzute.

Regulament de participare

a. Înscrierea se face on-line pe baza FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE, concomitent cu încărcarea LUCRĂRILOR și a ACORDULUI DE PARTENERIAT completat și semnat, pe site-ul http://sosproductiadealimente.e-biologie.ro.
Datele cu caracter personal din formularul de înscriere (nume prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, școala de proveniență, etc.) vor fi utilizate de organizatori exclusiv pentru completarea diplomelor de participare / premiilor / mențiunilor și trimiterea acestora participanților la proiect.
Câmpurile din formularul de înscriere marcate cu steluţă roşie, sunt obligatorii. Lucrările se încarcă pe site-ul concursului acţionând butonul Răsfoieşte. După completarea formularului de înscriere şi încărcarea lucrărilor se apasă butonul Trimite. Pe adresa de e-mail indicată în formularul de înscriere veţi primi un mesaj de confirmare a primirii lucrărilor.
Dacă sunt întrebări suplimentare, ne puteţi scrie pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nu primim lucrări prin email.
Termenul limită de trimitere a lucrărilor:  Vineri, 5 aprilie 2019.

b. Lucrările participante la concurs, vor fi realizate astfel:
- un autor elev/lucrare şi un profesor coordonator pentru concursul elevilor;
- un profesor autor/lucrare sau un elev coordonat de un profesor, pentru simpozion;
- un autor student/lucrare;
Un profesor poate coordona maxim 9 elevi la toate cele 3 secţiuni ale concursului şi participa cu o lucrare la simpozionul naţional.
Dacă un profesor coordonează 9 elevi, fiecare la câte una din secţiunile concursului, va trebui să completeze pentru fiecare elev formularul on-line. Dacă un profesor coordonează un singur elev la concurs şi are o lucrare proprie pentru simpozionul naţional, va completa un singur formular de înscriere. În cazul în  care lucrarea trimisă pentru simpozion este realizată în echipă cu un elev, se va completa un formular separat, în care va fi trecut elevul şi profesorul care coordonează lucrarea pentru simpozion.

c. Condiţii de redactare a lucrărilor pentru publicare: Redactarea lucrărilor se va face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat "justified") cu caractere româneşti, titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
- la două rânduri de titlu se va scrie autorul/autorii, coordonatorul, profesia/ocupaţia, şi instituţia de la care provine (Times New Roman 12);
- la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12);
- lucrarea va fi tehnoredactată în Microsoft Word;
- paginile nu se numerotează;
- se utilizează, obligatoriu, scrierea cu diacritice;
- nu se scrie nimic în antet sau subsol;
- imaginile vor fi încadrate în text.

d. Bibliografia: Pentru lucrările de la simpozion, bibliografia este obligatorie. 
 
Regulament întocmit de prof. BONAȚ IOAN GHEORGHE – coordonator proiect.