Lupta pentru un mediu curat şi sănătos depinde de noi toţi, de la mic la mare. Stă în puterea noastră să facem ceva pentru noi, pentru copiii noştri, pentru Terra. Inocularea acestor idei şi preocupări sunt foarte importante pentru elevi. Şi ei şi noi adulţii, ştim ce important este aerul curat şi apa limpede, ce important e să preţuim animalele şi plantele. Din păcate, există oameni care distrug echilibrele ecologice sub influenţa nefastă a civilizaţiei şi, din fericire, există semeni, printre care ne includem şi noi, care au preocupări de protejare a mediului.
Protecţia naturii este una dintre cele mai importante preocupări ale societăţii contemporane. Există trei mari aspecte ale acestei preocupări:

    • prevenirea deteriorării mediului

    • acţiuni de depoluare

    • acţiuni de reconstrucţie ecologică

Scopul principal al educaţiei ecologice este acela de a oferi fiecărui individ posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de mediul în care trăieşte. Elevii învaţă să cunoască mai bine natura, să înţeleagă atât beneficiile pe care ni le oferă ea, cât şi cerinţele pe care trebuie să i le respectăm. Toate acţiunile desfăşurate au şi un caracter preventiv, deoarece elevii înţeleg că e obligatoriu să asigurăm o lume mai curată, în care oamenii să ştie că fiecare gest contează, atât al său personal, cât şi ca parte a unui grup în cadrul comunităţii.

Scop:
Însuşirea de cunoştinţe, formarea de abilităţi şi comportamente necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, astfel încât să se prevină problemele de mediu în viitor.

Obiectivul principal:
Proiectul urmăreşte implicarea elevilor, profesorilor, părinţilor şi a comunităţii locale în dezvoltarea conştiinţei şi conduitei ecologice a cetăţenilor bazată pe respectul faţă de natură, responsabilizarea pentru prevenirea poluării şi gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului şi sănătatea cetăţenilor.

Competenţe specifice:
- promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare şi stimulare a creativităţii elevilor;
- implicarea elevilor în activităţi ecologice de reciclare a materialelor refolosibile şi transformarea acestora în obiecte utile;
- valorificarea şi dezvoltarea simţului artistic şi practic al elevilor;
- stimularea creativităţii elevilor
- informarea elevilor cu privire la înţelegerea importanţei voluntariatului în acţiunile de ecologizare a mediului înconjurător şi nu numai;
- conştientizarea faptului că fiecare dintre noi este direct responsabil de sănătatea mediului înconjurător;
- conştientizarea tutuor participanţilor asupra importanţei protejării naturii pentru o viaţă sănătoasă, pentru un aspect estetic al mediului, pentru alinierea la standardele europene.

Grupul ţintă:
- elevi din clasele IX-XII şi cadre didactice ai Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare;
- părinţi;
- comunitatea locală.

Durata proiectului: 19 aprilie – 23 aprilie 2010

Resurse:
1.umane: elevi din clasele IX-XII, cadre didactice
2.materiale: broşuri informative, album foto, pliante, diplome.
3.de timp: 19 aprilie – 23 aprilie 2010
4.de autoritate şi putere: sprijin şi susţinere din partea managerilor şcolii.

Descrierea activităţilor:
„SOS Planeta Pământ” -  dezbatere interactivă, prezentări  Power-Point - imagini
„EXPO – ZIUA PĂMÂNTULUI” - realizarea panoului “22 Aprilie – Ziua Pământului”, expoziţie materiale reciclabile, realizarea unor pliante informative - imagini
„Plantăm copăcei de Ziua Pământului” - imagini
„PARADA - ECO” - prezentarea  unor costume din materiale reciclabile - imagini
„VOLUNTARIADA” - reprezentaţii stradale,  teatru stradal - imagini
„MARŞ STRADAL VOLUNTARIADA” - imagini

Rezultatele preconizate:
- Schimbarea mentalităţii elevilor privind rolul lor în menţinerea calităţii mediului înconjurător;
- Dezvoltarea la elevi a unei conduite ecologice;
- Creşterea imaginii liceului;
- Crearea unui mediu ambiental ecologic în liceu şi comunitate.

Sustenabilitate:
Educaţia civico-ecologică este una dintre componentele importante ale programelor de educaţie modernă. Prin activităţile şi proiectele conduse de dascăli, participanţii învaţă prin experimentare ceea ce înseamnă să fie cetăţeni mai buni şi responsabili, care servesc interesele mediului înconjurător şi ale comunităţii lor.
Prin proiectul nostru se vede această implicare ecologică prin dezvoltarea capacităţilor educative, cetăţeneşti, ajutând generaţia următoare să participe activ în luarea deciziilor care vor afecta propriile vieţi.

Evaluarea proiectului:
Cantitativă
- centralizarea numărului de participanţi, la fiecare activitate;
Calitativă:
- un chestionar de satisfacţie beneficiarilor direcţi.