Într-o societate “egocentristă” omul uită că trebuie să trăiască în comuniune cu natura şi că fiind parte integrantă a mediului natural, orice dezechilibru pe care îl provoacă va avea repercursiuni asupra mediului, implicit asupra lui. În prezent mai mult decât oricând, noi dascălii avem o mare responsabilitate: aceea de a forma oameni.
Scopul acestui proiect este contribuţia la dezvoltarea personală a tinerilor, respectiv la formarea unor atitudini şi comportamente corespunzătoare protecţiei, conservării şi practicilor durabile în comunitate şi în mediul natural.

Având o durată de aproape un an calendaristic (martie-decembrie 2010), şi având în vedere colaboarea cu instituţii ce au ca obiect de activitate problemele de mediu şi căutarea unor resurse pentru rezolvarea lor, proiectul are următorii parteneri:

- Administraţia Parcului Natural “Munţii Maramureşului”
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş
- Clubul de speologie “Montana”, Baia Mare
- Ocolul Silvic Municipal Baia Mare
- Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu", Baia Mare.

Echipa de proiect este formată din următorii profesori:

1. Vasilescu Ileana - prof. geografie
2. Mureşan Ramona - prof. geografie
3. Covaciu Ionuţ - prof. geografie
4. Nagy Laura - prof. biologie
5. Bud Ionel- prof chimie
6. Predoiu Nicoleta - prof. chimie
7. Teşileanu Laura - prof. fizică
8. Trifoi Ioan- prof. fizică
9. Condor Dorel - prof istorie
10. Condor Carmen - prof. educație fizică
11. Pr. Nechita Florian - prof. religie
Beneficiarii acestui proiect vor fi elevii de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” (20 elevi la care se adaugă aproximativ 40 voluntari) şi părinţii acestora.

Dintre obiectivele pe care ni le-am propus pe parcursul acestor luni amintim următoarele:
- Formarea şi dezvoltarea unor comportamente care să conducă la menţinerea calităţii mediului, chiar să determine acţiuni concrete care să ducă la protecţia şi conservarea valorilor acestuia;
- Conştientizarea problemelor majore de poluare şi distrugere a mediului natural;
- Dezvoltarea responsabilităţii de a fi un bun cetăţean;
- Cunoaşterea unor măsuri concrete de protectie şi conservare a elementelor naturale cu valoare ştiinţifică şi estetică deosebită, prin intermediul unor aplicaţii în arii protejate din judeţul Maramureş;
- Formarea unei atitudini de respect şi a unui comportament responsabil faţă de componentele mediului.

Activitățile cele mai importante din acest proiect considerăm că sunt următoarele:

- Documentarea științifică cu tema "Arii protejate din judeţul Maramureş"; imagini

- Dezbatere pe tema ariilor protejate din judeţul Maramureş; imagini

- Luna Pădurii 15 martie - 15 aprilie - sădirea arborilor în apropierea lacului Firiza; imagini

- 22 aprilie - Ziua Pământului - Ziua noastră a tuturor; imagini dezbatere, imagini parada eco, imagini obiecte din materiale reciclabile

- Excursie de studiu in rezervatia fosilifera Chiuzbaia - cercetarea reliefului fosilifer şi delimitarea rezervaţiei; imagini

- Excursie de studiu in Parcul Natural "Munţii Maramureşului" (activitate de igienizare, refacere a unor marcaje turistice si alte activităţi propuse de administraţia parcului); imagini

- Workshop cu tema "Atitudine şi comportament pentru menţinerea calităţii şi durabilităţii mediului"; imagini

- Simpozionul judeţean (5 iunie - Ziua Mediului) cu tema: "Mai multe specii, un singur mediu, un singur viitor"; imagini

- Marsul liceenilor - în mun. Baia Mare şi imprejurimi, pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la comportamentul necorespunzător în mediu şi la efectele negative pe care le are acest tip de comportament.

Coordonator: Prof. Dr. Ileana Vasilescu, prof. Laura Nagy

Proiectul a obținut locul I - secțiunea liceu la faza județeană a Concursului naţional de proiecte de mediu şi mentiune la Concursul naţional proiecte de mediu desfăşurat la Muncel în luna iulie 2010.
imagini - faza judeţeană , imagini - faza naţională