Tematica concursului este "Rolul Tisei de Sus pe plan ecologic, social şi cultural".
Întâlnirea internaţională, organizată la finalul concursului va avea loc în perioada 19-21 martie 2009, la care dorim să invităm reprezentanţii Direcţiilor Apelor şi Protecţiei Mediului din ţările participante. Cu această ocazie vom organiza o conferinţă  pe tema: Fluvii despărţite de graniţă – posibilităti fără hotare.
Împreună cu reprezentanţii direcţiilor, dorim să lansăm o iniţiativă, prin care să exprimăm intenţia noastră de colaborare privind păstrarea comorilor din Zona Tisei de Sus.
Concursul se va desfăşura în patru limbi .Fiecare echipă concurează în limba sa maternă.
Ne-am adresat tuturor şcolilor din ecoregiunea Tisei de Sus ,ca indiferent de profil şi de limba de predare să participe la acest concurs . Echipele să fie formate din 3 membrii; dintr-un liceu poate să participe max. 4 echipe.
Participanţii:
Judeţul Szabolcs-Szatmar-Bereg –Ungaria
Raionul Kosice şi Nagymihaly-Slovacia
Subcarpaţia-Ucraina
Judeţele Satu Mare , Maramureş, Bihor-România
Tematica concursului: Comorile naturale şi problemele de mediu din zona Tisei de Sus. Efecte globale asupra mediului
- Caracteristicele zonei Tisei de Sus
- Efecte asupra mediului- poluarea mediului
- Directiva Cadru a Apei- o strategie a Uniunii Europene
- Comorile naturale ale zonei Tisei de Sus
- Comorile culturale ale zonei Tisei de Sus
- Inundaţii, catastrofe ecologice şi prevenirea lor
- Gospodărirea deşeurilor
- Economisire de energie- surse alternative de energie
- Bioalimente, biogospodărire- nutriţie sănătoasă
- Manipularea genetică în agricultură
- Specii invazive
- Protecţia animalelor
Pe lângă acestea considerăm că este important cunoaşterea reciprocă a valorilor culturale şi naturale.
Nu avem bibliografie obligatorie, pentru concurs sunt suficiente cunoştinţele generale dobândite la şcoală şi în viaţa de zi de zi, respectiv informaţiile existente pe internet.

Rezultatele finale ale Concursului international de educatie ecologica organizat in cadrul programului "Cauza Noastra Comuna VII" - descarca