Noutati

Simpozion si concurs - Salveaza mediul si fii ECO

Simpozionul si concursul - Salveaza mediul si fii ECO este înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2018, fără finanțare M.E.N. la poziția 1442, aprobat prin OMEN 3076/17.01.2018 Ediția a III-a, Baia Mare, an școlar 2017-2018.

Educaţia ecologică foloseşte abordări interdisciplinare centrate pe mediu şi problemele acestuia. Elevii trebuie să realizeze că problemele mediului înconjurător sunt ale lumii întregi, ale fiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a noastră, poate afecta în mod distructiv natura. De aceea, ei trebuie să ajungă să cunoască, să iubească şi să ocrotească natura. Educaţia ecologică are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul înconjurător, care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi animalelor.             
Prin participarea la diverse activităţi, elevii înţeleg rolul pe care ei îl au în mediu, ce acţiuni sunt capabili să efectueze şi care sunt urmările unor atitudini necorespunzătoare faţă de  mediul înconjurător.        
Poluarea nu are graniţe şi este dăunătoare atât pentru oameni, cât şi pentru natură.

OBIECTIVE
- cultivarea unei atitudini pozitive, de respect faţă de mediul în care trăim;
- responsabilizarea elevilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor care contribuie la protejarea naturii şi a resurselor sale;
- stimularea creativităţii, dezvoltarea simțului artistic și practic al elevilor;
- să înțeleagă necesitatea economisirii apei și determinarea unui comportament responsabil, ecologic privind consumul de apă;
- dobândirea unui compotament responsabil referitor la protejarea mediului înconjurător;
- cunoașterea unor măsuri concrete de protecție și conservare a elementelor naturale prin formarea unei atitudini pozitive de respect fața de mediul în care trăim.

GRUP ȚINTĂ
- elevi din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional
- cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional

SECȚIUNI PROPUSE

- SECTIUNEA I - SIMPOZION "SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !"

- secțiunea CADRE DIDACTICE
La această secţiune, se vor prezenta referate, proiecte,  descrierea unor activităţi de către cadrele didactice participante  în tematică concursului, desfăşurată în unitatea şcolară din care provin  sau care merită a fi mediatizată spre cunoaşterea  publicului larg, ca exemplu de bună practică şi, nu numai.
Lucrările cadrelor didactice vor fi publicate pe suport CD cu ISBN.

- secțiunea ELEVI
La această secţiune, se vor prezenta lucrări în format PowerPoint, care trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate și să fie de maxim 15 slide-uri.
Lucrările, însoțite de acordul de parteneriat vor fi încărcate pe site-ul http://simpozion.e-biologie.ro unde se va completa și formularul de înscriere on-line de către cadrul didactic coordonator până la data de 25 mai 2018.
Toți participanții în mod direct la simpozion vor primi Diplomă de participare tipărită pe hârtie. Cei cu participare indirectă vor primi Diplomă de participare în format electronic pe adresa de e-mail indicată în fișa de înscriere.

- SECTIUNEA II - CONCURS "SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !"

- secțiunea ELEVI
Concursul de creaţii artistice (desen, postere) se adresează tuturor elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare din învăţământul primar, gimnazial, liceal și profesional.
Lucrările vor respecta următoarele cerințe:
- tehnica: la alegere, format A4, A3, A1(hârtie de tip flipchart);
- se va urmări tematica propusă;
- se vor lua în considerare lucrări efectuate numai de elevi;
- fiecare lucrare va avea în colţul din dreapta jos (nu pe verso), o etichetă care va conţine: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea şcolară, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;
(Atenţie! Nu se va scrie direct pe lucrare, ci pe o etichetă care va fi lipită!!!)
- fiecare cadru didactic poate coordona maxim 3 (trei) lucrări ale elevilor.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Comisia de evaluare a lucrărilor  este hotărâtă de către coordonatorii proiectului.
Criteriile de evaluare vor fi stabilite de către coordonatorii de proiect. Se vor avea în vedere originalitatea, creativitatea, acurateţea, impresia artistică.
Pentru fiecare formă de învățământ (primar, gimnazial, liceal și profesional) se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni, precum şi diplome de participare trimise în format electronic, tuturor elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare.
Nu se admit contestaţii.
Lucrările, însoțite de acordul de parteneriat vor fi încărcate pe site-ul http://simpozion.e-biologie.ro unde se va completa și formularul de înscriere on-line de către cadrul didactic coordonator până la data de 25 mai 2018 sau trimise prin poștă la Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Baia Mare până la data de 21 mai 2018 data poștei.
Formularul de înscriere on-line trebuie completat de către profesorul coordonator indiferent dacă se optează pentru trimiterea lucrărilor on-line sau prin poștă.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.

Regulamentul de participare se poate descarca de la acest link: regulament, iar acordul de parteneriat de la acest link: acord parteneriat.

S.O.S. – PRODUCTIA DE ALIMENTE 2018

SIMPOZION SI CONCURS NATIONAL DE COMUNICARI STIINTIFICE
S.O.S. – PRODUCTIA DE ALIMENTE

Proiectul este realizat de către COLEGIUL ECONOMIC "NICOLAE TITULESCU" din Baia Mare în parteneriat cu:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş
Universitatea Tehnică Cluj Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Direcţia Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş
Casa Corpului Didactic Maramureş

Această manifestare se află la a VIII-a ediţie, detalii de la ediţiile anterioare pot fi văzute accesând link-ul http://e-alimedia.blogspot.ro/.    

ACTIVITĂŢI PROPUSE ÎN PROIECT

1. Concurs Naţional pentru elevi
Elevii participanți şi profesorii coordonatori la ediția a VIII-a a acestui concurs, vor încărca lucrările realizate pe platforma electronică http://sosproductiadealimente.e-biologie.ro unde se va completa şi formularul de înscriere on-line. Jurizarea acestora va fi efectuată de o comisie din care vor face parte reprezentanţi ai instituţiilor partenere. Având în vedere condiţiile de desfăşurare a concursului, NU se admit contestaţii la deciziile comisiei de evaluare.
Cele mai bune lucrări vor fi premiate la festivitatea organizată în data de 27 aprilie la Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” din Baia Mare. Elevii şi profesorii cu participare indirectă vor primi diplomele în format electronic pe adresa de e-mail indicată în fişa de înscriere.

Criterii de jurizare:
- Aspectul lucrării
- Claritatea şi impactul mesajului transmis prin lucrare și sloganul inserat
- Pentru lucrările de la secţiunile 1 şi 2 se urmăreşte utilizarea cât mai complexă a noţiunilor studiate la disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor.

Nu se percepe taxă de participare şi nu se acordă premii în bani.
Cele mai bune lucrări vor fi publicate în Revista Alimedia, ISSN 2247 – 8078, disponibilă pe site-ul Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare, www.colegiultitulescu.ro/?p=6200.

Secţiunea I: Info-Culinar
– Concurs naţional de desene realizate cu ajutorul calculatorului (aplicaţia Paint sau alta) având ca temă promovarea unei alimentaţii sănătoase.
Secţiunea II: Mâncând sănătos, ne protejăm viaţa
– Concurs de proiecte în aplicaţia PowerPoint având ca temă promovarea unei alimentaţii sănătoase.
Secţiunea III: Alimentele – prieteni sau duşmani
– Concurs naţional de desene având ca temă promovarea unei alimentaţii sănătoase. Se vor realiza în perioada derulării proiectului, desene, afişe sau postere pe această temă.
Lucrările vor fi scanate sau fotografiate şi încărcat pe site-ul http://sosproductiadealimente.e-biologie.ro unde se va completa şi formularul de înscriere on-line.
Această secțiune se adresează și elevilor din învăţământul profesional și tehnic cu CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE.

2. Simpozionul Naţional
SOS - Siguranţă, Oportunităţi, Soluţii în domeniul alimentar
Această activitate este adresată studenţilor şi profesorilor din învăţămîntul preuniversitar. Elevii pot participa în echipă cu un profesor. Lucrările vor fi încărcate pe site-ul http://sosproductiadealimente.e-biologie.ro unde se va completa şi formularul de înscriere on-line. Elevii şi profesorii cu participare indirectă vor primi diplomele în format electronic pe adresa de e-mail indicată în fişa de înscriere. Toate lucrările având ca autori/coordonatori cadre didactice care respectă cerinţele impuse, vor fi publicate în Revista Alimedia.

Secţiunea I: EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ŞI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS
Lucrările prezentate la această secţiune vor fi:
- Eseuri ce promovează în rândul tinerilor educaţia pentru sănătate prin adoptarea unui regim alimentar şi a unui stil de viaţă sănătos.
- Proiecte educative propuse de diriginţi, învăţători sau profesori ce promovează educaţia pentru sănătate şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos bazat pe o alimentaţie sǎnǎtoasǎ.
- Reviste școlare ce promovează diete și obiceiuri alimentare sănătoase. Acestea vor fi prezentate sub forma unui articol de către coordonator.
Secţiunea a II-a: RISCURI ASOCIATE PRODUCŢIEI ŞI/SAU DISTRIBUŢIEI DE ALIMENTE
Lucrările prezentate la această secţiune vor urmări identificarea factorilor ce pot afecta inocuitatea produselor alimentare, făcându-le astfel periculoase pentru sănătatea umană.
Secţiunea a III-a: ALIMENTELE TRADIŢIONALE ŞI CELE ECOLOGICE ÎN ACTUALUL CONTEXT ECONOMIC NAŢIONAL ŞI  EUROPEAN
Lucrările prezentate la această secţiune vor urmări identificarea oportunităţii promovării produselor alimentare ecologice şi a celor tradiţionale, cu exemple concrete din zona geografică a participanţilor la Simpozion.

Secţiunea a IV-a: ALIMENTE DESTINATE PERSOANELOR CU NEVOI SPECIALE
Lucrările de la această secţiune vor avea în vedere identificarea persoanelor cu nevoi alimentare speciale, cum sunt persoanele supraponderale, cele ce suferă de obezitate, cu afecţiuni cardiace, hepatice, diabet, etc. şi propunerea unor produse alimentare, reţete de produse, raţii alimentare şi meniuri adecvate.

Programul manifestarii
Festivitatea de premiere şi prezentarea celor mai reuşite lucrări la Concursul şi Simpozionul Naţional „SOS producţia de alimente” va avea loc  Vineri, 27 aprilie 2018 la BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PETRE DULFU” din Baia Mare, după următorul program:
ora 11,00 – 11,30 - deschiderea manifestării
ora 11,30 – 12,00 - alocuţiuni ale unor specialişti în domeniu
ora 12,00 – 13,00 - prezentare lucrări
ora 13,00 – 14,00 - premierea
Programul are caracter orientativ, organizatorii rezervându-şi dreptul de modificare în funcţie de numărul de participanţi, situaţii neprevăzute sau durata de desfăşurare a secţiunilor.