Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza", 16 noiembrie 2018

Prin Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din data de 25 septembrie 2015 a fost aprobată Agenda pentru Dezvoltarea Durabilă pentru anul 2030, aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2016. În Agendă sunt cuprinse 17 Obiective mondiale precum și 169 de ținte ale devoltării durabile (DD) pentru următorii 15 ani, acoperind domenii de importanță critică pentru umanitate și planetă: oamenii, planeta, prosperitatea, pacea și parteneriatul.

Pentru promovarea înțelegerii de către elevi a obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile, se desfășoară, cu susținerea UNESCO, inițiativa Project Everyone în parteneriat cu UNICEF, având titlul World's Largest Lesson, constând în organizarea, în unitățile de învățământ, a uneia sau mai multor lecții pe tematica acestor obiective.

În acest context în data de 16.11.2018 elevii clasei a VI-a B au participat la lecția, "PĂDUREA AURUL VERDE AL PLANETEI" (ODD 15 – Protejarea, refacerea şi promovarea utilizării sustenabile a ecosistemelor terestre, management sustenabil al pădurilor, combaterea deşertificării, stoparea degradării solurilor şi refacerea acestora, oprirea pierderii biodiversităţii). Scopul acestei lecții a fost dobândirea de către elevi a unor cunoştinţe despre obiectivele de dezvoltare durabilă, protejarea, refacerea şi promovarea utilizării sustenabile a ecosistemelor terestre.

Obiectivele atinse în cadrul lecței au fost: promovarea înţelegerii obiectivele dezvoltării durabile, însuşirea rolului şi importanţei pădurilor în viaţa omului, formarea unei atitudini de respect faţă de natură / pădure, dobândirea deprinderilor ecologice pentru păstrarea şi refacerea echilibrului om – mediu, stimularea creativităţii, a dorinţei de cunoaştere.

Imagini de la această activitate.