Această activitate intitulată "Apa o problemă a lumii contemporane!" face parte din cadrul proiectului "Salvează mediul și fii eco!".
Proiectul își propune inițierea unor activități extracuriculare din domeniul ecologiei și protecției mediului, care să reunească pe cei interesaţi de salvarea naturii. Formarea și informarea elevilor se va face utilizând metode centrate pe elev, iar activitățile desfășurate vor oferi elevilor ocazia de a-și îmbogăți bagajul de cunoștințe în domeniul ecologiei și protecției mediului.
Proiectul de parteneriat cu instituțiile implicate va determina formarea la elevi a unor deprinderi de respectare a regulilor de conviețuire, de a fi toleranți, cooperanți, de a avea inițiative și de a-și crea relații de prietenie, colaborare și competiție.
Principalele obiective ale proiectului sunt:
- cultivarea unei atitudini pozitive, de respect faţă de mediul în care trăim;
- responsabilizarea elevilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor care contribuie la protejarea naturii şi a resurselor sale;
- stimularea creativităţii, dezvoltarea simțului artistic și practic al elevilor;
- să înțeleagă necesitatea economisirii apei și determinarea unui comportament responsabil, ecologic privind consumul de apă;
- dobândirea unui compotament responsabil referitor la protejarea mediului înconjurător;
- cunoașterea unor măsuri concrete de protecție și conservare a elementelor naturale prin formarea unei atitudini pozitive de respect fața de mediul în care trăim.
Elevi ai Școlii Gimnaziale "Alexandru Ioan Cuza" și ai Colegiului Tehnic "Transilvania" au realizat o vizită la Uzina de apă Baia Mare.
Aceștia au aflat lucruri interesante despre uzină, dar și despre procesul de potabilizare a apei.
Au putut vedea modul în care intră în uzină apa din barajul Firiza și cum este tratată pentru a deveni potabilă. Au vizitat de asemenea și laboratorul uzinei unde se fac analize atât a apei brute cât și a apei distribuite la robinetele noastre.

imagini de la aceasta activitate