În perioada 01.10.2019 - 31.03.2022 WWF România Filiala Maramureş derulează proiectul "Graniţe deschise pentru fauna sălbatică în Carpaţi" care are ca obiectiv major menținerea și îmbunătățirea conectivitatii ecologice între habitate, precum și menținerea serviciilor ecosistemice în beneficiul comunităților locale, regiunilor și societății în general.
Acest proiect are un important pilon educațional, şi anume dezvoltarea unui program educaţional pilot pe tematica coridoarelor ecologice, acele "fâșii verzi" critice, esențiale pentru nevoile de deplasare ale speciilor de faună sălbatică (hrănire, adăpost, odihnă, împerechere).

Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Baia Mare s-a alăturat acestui proiect în vederea implementării în comun de activităţi educaţionale. În cadrul acestui proiect, în perioada 7-10 iunie 2021, profesorii au participat la o sesiune de instruire online în scopul aplicării practice a ghidului educaţional "Exploratori ai Conectivităţii Ecologice în Maramureş". Tot în cadrul acestui proiect profesorul coordonator al echipei școlii Nagy Laura și elevii Soponar Theodora și Sima Alexandru din clasa a VII a B au participat la o tabăra de vară în Ungureni judeţul Maramureş unde au avut loc activități de teren în zona coridoarelor ecolgice (zona Băiuț), activități din ateliere practice din ghidul educațional, povești în natură, proiecții de filme pe tematica naturii, o drumeție în natură în aria protejată Codrii seculari de la Strâmbu Băiuț - pe urmele carnivorelor mari și de asemenea un foc de tabără. Zile minunate de încărcare cu "vitamina N (natura)" mii de mulțumiri întregii echipe WWF pentru informațiile și energia pozitivă primite.

Felicitări Theodora Soponar și Alexandru Sima că ați reprezentat cu succes Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Baia Mare!

Imagini de la această activitate.